ROBOSCOPE 2012

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Fundacja Sprzymierzeni oraz Akademia Obrony Narodowej mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w dwudniowym międzynarodowym seminarium „Roboty do zadań specjalnych – zastosowania, problemy i perspektywy”.

Celem seminarium jest zainicjowanie stałej wymiany doświadczeń dla:

  • krajowych i zagranicznych użytkowników robotów do zadań specjalnych, m.in. Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służb Specjalnych
  • specjalistów, ekspertów, analityków reprezentujących czołowe ośrodki badawcze
  • gestorów

Zagadnienia poruszane na seminarium dotyczyć będą zarówno praktycznych aspektów wykorzystania robotów w zagadnieniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i problematyki teoretycznej oraz badawczej:

  • stan obecny i perspektywy rozwojowe w aspekcie technicznym i taktycznym w robotyce mobilnej i pojazdach bezzałogowych
  • obecne i przewidywane zagrożenia i metody ich zwalczania
  • problematyka ekonomiczna, prawna i etyczna związana z użyciem urządzeń zrobotyzowanych
  • doświadczenia praktyczne użytkowników robotów i pojazdów bezzałogowych.

Więcej o seminarium na stronie: https://www.piap.pl/O-INSTYTUCIE/RoboScope2012

Start typing and press Enter to search

news Skip to content