ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP

Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań specjalnych.

Wyzwania przed jakimi stoją służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i obronę kraju w XXI wieku wymagają stosowania innowacyjnych rozwiązań integrujących najnowsze dostępne technologie. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroka sieć partnerów pozwala nam na budowanie i wdrażanie złożonych rozwiązań systemowych w obszarze bezpieczeństwa.

W szczególności dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla:

 • Wojska
 • Policji
 • Straży Pożarnej
 • pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i za granicą.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronę, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by opracowywane w PIAP rozwiązania były najwyższej jakości i jak najlepiej przystosowane do specyfiki pracy wykonywanej przez ww. służby.

Historia polskich robotów pirotechnicznych rozpoczęła się w 1999 roku opracowaniem prototypu robota INSPECTOR. Udział w pracach projektowych zarówno tej, jak i kolejnych naszych konstrukcji mobilnych, mieli ich przyszli użytkownicy, co gwarantuje ich najlepszą jakość i dostosowanie do stawianych przed nimi zadań.

Oferujemy urządzenia zrobotyzowane do zastosowań C-IED i rozpoznania
ZASTOSOWANIA ROBOTÓW MOBILNYCH
 • Operacje C-IED
 • Rozpoznanie i zdalna obserwacja
 • Ochrona granic i infrastruktury
 • Poszukiwanie i ratownictwo
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczenie konwojów i patroli
 • Dozorowanie i patrolowanie
CERTYFIKATY

Działalność Instytutu PIAP opiera się na wdrożonych standardach: ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, Wewnętrznego Systemu Kontroli. Posiadamy Koncesję nr B-008/2005 wydaną na postawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o znaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 28.02.2005r.  wraz z decyzją nr 2 z dnia 20.11.2017 r.  Inne standardy wdrożone w PIAP to Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz pełna zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”, „EU SECRET” i „NATO SECRET”.

CERTYFIKATY PIAP

Start typing and press Enter to search

Skip to content