STRZELNICA LPK

 

Laboratorium Procesów Kinetycznych (LPK) to jednostka realizująca badania produktów z uwzględnieniem zjawisk kinetycznych oraz balistyki.

LPK umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, podzespołów a także całych urządzeń z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Prowadzone są tu prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych, ich akcesoriów oraz urządzeń specjalnych.

Przykładowe badania wykonywane w LPK:

  • testy wytrzymałościowe podzespołów i akcesoriów z wykorzystaniem broni palnej oraz wyrzutników pirotechnicznych
  • użycie broni palnej, urządzeń pneumatycznych i pirotechnicznych na platformach zrobotyzowanych, a także tworzenie procedur ich użycia
  • wykorzystanie materiałów i opracowanie konstrukcji urządzeń pod kątem reakcji na wymuszenia o znacznej dynamice.

Video

Laboratorium wyposażone jest w poligon testowo-badawczy w postaci pełnoprawnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem robotów mobilnych i broni palnej.

Stały monitoring, nadzór, sterowanie i koordynacja mogą być prowadzone z odseparowanego kuloodpornymi ścianami, wygłuszonego pomieszczenia centrum kontroli. Strzelnica posiada sześć odgrodzonych od siebie stanowisk strzeleckich z indywidualnym oświetleniem. Transportery tarcz sterowane są indywidualnie lub grupowo za pomocą tabletów umieszczonych na stanowiskach. Możliwość prowadzenia ognia w zakresie kąta 180º, mobilne kulochwyty oraz obrotowe ściany umożliwiają prowadzenie treningów taktycznych i strzelania dynamicznego.

Dla bezpieczeństwa użytkowników ściany i sufit hali strzelań wyłożone
są okładziną antyrykoszetową a wejście zabezpieczone drzwiami kuloodpornymi. Skuteczny system wentylacji wyposażony w ścianę nawiewną oraz wyciągi kulochwytowe zapewniający filtrowanie całego powietrza na hali strzelań co ok. 3 minuty oraz całkowitą jego wymianę co ok. 6 min. Niezależne i płynne sterowanie każdą lampą pozwala na programowanie dowolnych efektów świetlnych w tym stroboskopowych.

Obiekt posiada opinię techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzającą możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J.

Kontakt dla służb i firm szkoleniowych: strzelnica@piap.lukasiewicz.gov.pl

Start typing and press Enter to search

Skip to content