Roboty ŁUKASIEWICZ – Instytutu PIAP prezentowane na obradach eksperckich ONZ

 In PL

Przedstawiciele Warszawskiego Instytutu wzięli udział w spotkaniu ekspertów protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń konwencji Narodów Zjednoczonych o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych.

To pierwsze wystąpienie ŁUKASIEWICZ – Instytutu PIAP na forum Narodów Zjednoczonych.

Na zaproszenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut przygotował prezentację rozwiązań i technologii robotycznych opracowanych w celu rozpoznania i neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz niewypałów i niewybuchów (UXO).

Start typing and press Enter to search

Skip to content