Dostawa robotów mobilnych PIAP GRYF® dla siły specjalnych policji Republiki Korei

 In PL

W końcu września 2022 roku Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył roboty pirotechniczne PIAP GRYF® do Jednostek Operacji Specjalnych Koreańskiej Policji Narodowej (KNP-SOU)

Najnowsze model średniego (48kg) robota EOD trafiły do funkcjonariuszy pełniących służbę w zespołach oddziałów operacji specjalnych Policji. Jednostka Operacji Specjalnych Policji Republiki Korei, w skrócie SOU to rodzaj policyjnych oddziałów funkcjonujących w ramach Koreańskiej Narodowej Agencji Policyjnej.

SOU wykonuje misje kontrterrorystyczne w warunkach miejskich/środowisku cywilnym, operacje ratowania zakładników, wyszukiwanie i usuwanie materiałów wybuchowych związanych z incydentami terrorystycznymi. Dodatkowo jednostki zabezpieczają ważne imprezy międzynarodowe oraz wspomagają działania ratownicze w sytuacjach wyjątkowych, takich jak różnego rodzaju katastrofy czy kryzysy humanitarne.

Personel taktyczny Sił Specjalnych Policji Republiki Korei rekrutowany jest tylko pośród doświadczonych wojskowych sił specjalnych. Roboty pirotechniczne PIAP GRYF® są już dobrze znane wojsku Korei Południowej, dlatego niektórzy operatorzy EOD w Policji znają poprzednie wersje tego urządzenia.

Mobilny robot pirotechniczny PIAP GRYF® przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Przy jego użyciu można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca jego neutralizacji. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota.

Hybrydowy układ napędowy robota umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, w zróżnicowanym terenie, a także w budynkach (w tym pokonywanie schodów). Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co dodatkowo zmniejsza jego gabaryty i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach np. na pokładzie statku powietrznego.

روبوت عسكري

Roboty PIAP GRYF® dostarczone zostały z wyposażeniem dedykowanym dla policyjnych sekcji minersko-pirotechnicznych. Pozwala ono na użycie w akcji wyrzutnika pirotechnicznego i przenośnego rentgena. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na bazie mobilnej robota, takich jak wybijak do szyb czy nóż do przebijania opon. W przypadku zakłóceń radiowych pracę ułatwi automatyczna nawijarka z przewodem światłowodowym.

Robot został wyposażony m. in. w kamerę PTZ z termowizją, w kamery jezdne z oświetlaczami IR (podczerwieni) do użytku w dzień i w nocy, kamerę o wysokiej rozdzielczości, wyposażoną w zoom optyczny o 33 krotnym powiększeniu oraz kamerę chwytakową ułatwiającą podejmowanie przedmiotów niebezpiecznych. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego i poręcznego panelu sterownia, a wyszkolony funkcjonariusz z jego pomocą może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego ładunku czy bagażu oraz innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Start typing and press Enter to search

Skip to content