Warsztaty CBRNE

27 czerwca 2017 r.  na terenie zakładów POLON ALFA w Bydgoszczy odbyły się warsztaty, których tematem przewodnim było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z wykorzystaniem broni masowego rażenia. Impreza podzielona została na trzy części – konferencję z udziałem gości  z kraju i zagranicy reprezentujących kluczowe instytucje i organy związane z zagrożeniami CBRNE,  warsztaty i epizod uwzględniający współdziałanie poszczególnych służb w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej typu CBRNE, a dokładnie w kontekście tzw. „brudnej bomby”.

Przedstawiciele Instytutu PIAP na zaproszenie Placówki Straży Granicznej z Bydgoszczy  prezentowali podczas warsztatów roboty IBIS®, PIAP GRYF® i TRM®. Uczestnicy warsztatów po krótkim instruktażu mieli możliwość samodzielnie sterować robotami.

Podczas epizodu roboty PIAP wykorzystane zostały do rozpoznania miejsca zdarzenia, badania skażenia terenu, podejmowania niebezpiecznego przedmiotu, współpracy z wyposażeniem dodatkowym (rentgen), komunikacji z poszkodowanym i obserwacji terenu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content