Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań specjalnych.

Wyzwania przed jakimi stoją służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i obronę kraju w XXI wieku wymagają stosowania innowacyjnych rozwiązań integrujących najnowsze dostępne technologie. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroka sieć partnerów pozwala nam na budowanie i wdrażanie złożonych rozwiązań systemowych w obszarze bezpieczeństwa.

W szczególności dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla:

 • Wojska
 • Policji
 • Straży Pożarnej
 • pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i za granicą.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronę, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by opracowywane w PIAP rozwiązania były najwyższej jakości i jak najlepiej przystosowane do specyfiki pracy wykonywanej przez ww. służby.

Historia polskich robotów pirotechnicznych rozpoczęła się w 1999 roku opracowaniem prototypu robota INSPECTOR. Udział w pracach projektowych zarówno tej, jak i kolejnych naszych konstrukcji mobilnych, mieli ich przyszli użytkownicy, co gwarantuje ich najlepszą jakość i dostosowanie do stawianych przed nimi zadań.

Oferujemy urządzenia zrobotyzowane do zastosowań C-IED i rozpoznania
ZASTOSOWANIA ROBOTÓW MOBILNYCH
 • Operacje C-IED
 • Rozpoznanie i zdalna obserwacja
 • Ochrona granic i infrastruktury
 • Poszukiwanie i ratownictwo
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczenie konwojów i patroli
 • Dozorowanie i patrolowanie
CERTYFIKATY

Działalność Instytutu PIAP opiera się na wdrożonych standardach: ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, Wewnętrznego Systemu Kontroli. Posiadamy Koncesję wydaną przez MSWiA,  Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”, „EU SECRET” i „NATO SECRET”.

CERTYFIKATY PIAP

WPISZ SZUKANĄ FRAZĘ I WCIŚNIJ KLAWISZ ENTER